بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Teorema 1968

دانلود فیلم Teorema 1968
+17

یک مهمان غریبه به دیدن خانواده ثروتمندی می رود.او خدمتکار آنها,پسرشان,مادر و دختر و در نهایت پدر خانواده را قبل از ترک خود اغوا می کند.بعد از رفتن او هیچ یک از آنها نمی توانند مانند سابق زندگی کنند.آن غریبه چه کسی بود؟آیا می تواند خدا باشد؟

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما