بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم SPL: Kill Zone 2005

دانلود فیلم SPL: Kill Zone 2005
+17

"چن" کارآگاه کهنه کار پلیس است که در انتهای دوران حرفه ای خود قرار دارد.او مراقبت از دختر شاهد قتلی را به عهده می گیرد که به طرز وحشیانه ای توسط رئیس تبهکاران "پو" به قتل رسیده است.از طرفی "ما" استاد هنرهای رزمی مسئول رسیدگی به رئیس تبهکاران می شود...

عوامل و نقش ها
لینک های دانلود
فیلم های پیشنهادی به شما