بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Say Anything... 1989

Watchlist
دانلود فیلم Say Anything… 1989
+17

دانش آموز دبیرستانی "لوید دابلر" تنها چیزی که می خواهد داشتن رابطه با "دایان کورت" باهوش و زیبا است."لوید" برای بدست آوردن قلب او در مقابل پدر محتاط او و قبل از رفتن به مدرسه ای در انگلستان اقدام می کند...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما