بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم The Mad Adventures of 'Rabbi' Jacob 1973

Watchlist
دانلود فیلم The Mad Adventures of ‘Rabbi’ Jacob 1973
+8

"ویکتور پیورت" کارخانه دار متعصب و سرسخت فرانسوی است که توسط "محمد لربی" یکی از رهبران شورشی عرب به گروگان گرفته می شود. آن دو لباس خاخامها را پوشیده و سعی می کنند از دست قاتلی که توسط دولت "محمد" فرستاده شده و همچنین پلیس فرار کنند...

  • Golden Globe IconNominated Golden Globe - Best Foreign Film
عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما