بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم The Parent Trap 1998

دانلود فیلم The Parent Trap 1998
+14

دوقلوهای یکسان "هالی" و "آنی" هنگام تولد به دلیل جدا شدن والدنیشان از هم دورشدند.اما وقتی در یک کمپ تابستانی همدیگر را می بینند،نقشه ای برای بازگرداندن پدر و مادرشان می کشند...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما