بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Taxi 1998

دانلود فیلم Taxi 1998
+17

"دنیل" پیک پیتزایی در فرانسه است که رویایش به حقیقت تبدیل می شود کهگواهینامه رانندگی تاکسی می گیرد.او توسط پلیس به دلیل سرعت غیر مجازدستگیر می شود اما به "امیلن" کارآگاهی که نمی تواند رانندگی کند کمک میکتد تا سارقان بانک بزرگی را دستگیر کند...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما