بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Remember Me, My Love 2003

دانلود فیلم Remember Me, My Love 2003
+17

در خانواده ای از طبقه متوسط ایتالیا،"کارلو" از زندگی یکنواخت خود با همسرش "گیلیا" خسته شده است."گیلیا" زنی ناامید و عصبی است و رویای خود برای بازیگر شدن را کنار گذاشته است.پسر آنها "پائولو" احساس گمگشدگی و طرد شدن می کند.دختر هفده ساله آنها "ولنتینا" تصمیم می گیرد در نمایشی تلویزیونی شرکت کند..

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما