بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Gigli 2003

دانلود فیلم Gigli 2003
+17

"لاری" آدمکش نادانی است که برای ربودن برادر عقب افتاده یک وکیل منطقهکالیفرنیا توسط مافیا استخدام می شود.او برادر وکیل را از بیمارستان روانیربوده و به آپارتمان خود می برد."ریکی" آدمکشی دیگری است که برای نظارت برکار "لاری" فرستاده می شود و...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما