بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Dororo 2007

Watchlist
دانلود فیلم Dororo 2007
+17

در سال 3048 لرد "کاگمیتسو دایگو" که مجروح شده است برای فرمانروایی برتمام دنیا با 48 شیطانی که در معبد زندانی هستند معامله ای می کند.شیاطیندر ازای اینکار از او 48 قسمت از بدن فرزندش که هنوز به دنیا نیامده است رادرخواست می کنند.وقتی بچه به دنیا می آید مادرش او را در سبدی می گذارد وبه رودخانه می سپارد..

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما