بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Godard's Passion 1982

Watchlist
دانلود فیلم Godard’s Passion 1982
+17

در صحنه فیلمبرداری یک فیلم،"گودارد" در جستجوی ماهیت واقعی شغل خود،عشق و فیلمسازی است.در حالی که دولت لهستان متحد می شود،"جرزی" فیلمسازی لهستانی در فرانسه مشغول ساختن فیلمی تلویزیونی به نام "اشتیاق" است...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما