بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Brand Upon the Brain! A Remembrance in 12 Chapters 2006

دانلود فیلم Brand Upon the Brain! A Remembrance in 12 Chapters 2006
+18

"گای مدین" با اکراه به زادگاه خود در یک جزیره متروکه،جائی که پدر و مادرش یک یتیم خانه را اداره می کنند باز می گردد.در حالیکه او به آخرین درخواست مادر در حال مرگش مبنی بر رنگ آمیزی فانوس دریایی که از آن به عنوان یتیم خانه استفاده می کند،جامه عمل می پوشاند،خاطراتی از اتفاقاتی عجیب او را دربر می گیرند و...

عوامل و نقش ها
    فیلم های پیشنهادی به شما