بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم The Codebreaker Who Hacked Hitler 2015

دانلود فیلم The Codebreaker Who Hacked Hitler 2015

گوردون ولچمن یکی از رمزشکنان نخبه و حیاتی برای متفقین در مقابل نازی ها در جنگ جهانی دوم بود. او نابغه فراموش شده بلچلی پارک است. این مستند ساختمان های را نشان می دهد که هزاران نفر در آنها بی وقفه کار می کنند تا رمزها را بشکنند، کاشانه ۶ که ولچمن کارهای پیشروی خود را در آن به انجام رساند، و دستگاه هایی که ولچمن به طراحی آنها کمک کرد.

عوامل و نقش ها
لینک های دانلود
فیلم های پیشنهادی به شما