بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Detroit 2017

Watchlist
تماشای تریلر ها
دانلود فیلم Detroit 2017
+15

حمله پلیس به دیتوریت در سال 1967 منجر به یکی از بزرگترین قیام شهروندان در تاریخ آمریکا است که این فیلم آن قیام را به تصویر می کشد...

توضیحات :
رتبه 8 در باکس آفیس 7th August 2017 با فروش آخر هفته 7.13M$ و فروش کل 7.64M$
رتبه 13 در باکس آفیس 14th August 2017 با فروش آخر هفته 2.89M$ و فروش کل 13.3M$
رتبه 16 در باکس آفیس 31st July 2017 با فروش آخر هفته 0.35M$ و فروش کل 0.35M$
رتبه 18 در باکس آفیس 21st August 2017 با فروش آخر هفته 0.86M$ و فروش کل 15.53M$
رتبه 26 در باکس آفیس 28th August 2017 با فروش آخر هفته 0.25M$ و فروش کل 16.17M$
رتبه 52 در باکس آفیس 18th September 2017 با فروش آخر هفته 0.02M$ و فروش کل 16.75M$
رتبه 65 در باکس آفیس 25th September 2017 با فروش آخر هفته 0.01M$ و فروش کل 16.77M$
رتبه 83 در باکس آفیس 9th October 2017 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 16.79M$

فیلم های پیشنهادی به شما