بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم The Lion Standing in the Wind 2015

دانلود فیلم The Lion Standing in the Wind 2015

کوئیچیرو شیمادا به یک مرکز تحقیقاتی در کنیا، آفریقا توسط یک بیمارستان آموزشی در ژاپن ارسال می شود. او یک وضعیت ناامید برخورد می کند و تصمیم می گیرد به کار وجود دارد به عنوان یک دکتر، درمان بیماران صدمه دیده در جنگ است. او با پرستاران و همکارانش در بیمارستان تلاش.

لینک های دانلود
فیلم های پیشنهادی به شما