بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Dear Frankie 2004

دانلود فیلم Dear Frankie 2004
+17

"فرانکی" نه ساله به همراه مادر خود از زمانی که به یاد می آورد در حال جابجا شدن از شهری به شهر دیگر بودند.مادر او برای محافظت از "فرانکی" ناشنوا حقیقت را که از پدر خود در حال فرار هستند را از او مخفی کرده است...

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما