بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Double Indemnity 1944

تماشای تریلر ها
دانلود فیلم Double Indemnity 1944
+17

در سال 1938 "والتر نف" یک فروشنده با تجربه شرکت بیمه "پاسیفیک" است. او با همسر یکی از موکل هایش "فیلیس" دیدار می کند و با هم رابطه ای را برقرار می کنند. "فیلیس" پیشنهاد می دهد تا او همسرش را به قتل برساند تا از این طریق بتوانند از بیمه پول هنگفتی به دست بیاورند. اما "والتر" نقشه ای می کشد تا از هر دو طرف پول به دست بیاورد ...

  • Oscar IconNominated Oscar - Best Actress in a Leading Role
  • Oscar IconNominated Oscar - Best Cinematography, Black-and-White
  • Oscar IconNominated Oscar - Best Director
  • Oscar IconNominated Oscar - Best Music, Scoring of a Dramatic or Comedy Picture
  • Oscar IconNominated Oscar - Best Picture
  • Oscar IconNominated Oscar - Best Sound, Recording
  • Oscar IconNominated Oscar - Best Writing, Screenplay
عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما