بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم The Stone Council 2006

دانلود فیلم The Stone Council 2006
+17

در فرانسه مترجم مجرد "دایان سیپرین" کودکی آسیایی به نام "لیو سان" را از موسسه ای که توسط "سیبل وبر" اداره می شود به فرزندی قبول می کند.چند سال بعد نشانی عجیب روی سینه "لیو" ظاهر می شود که باعث به وجود آمدن کابوسهای وحشتناکی برای آنها می شود

عوامل و نقش ها
فیلم های پیشنهادی به شما